Coleoptera-Atlas.com
Home > CARABIDAE (Caraboidea) > Carabinae > Calosomini > Calosoma > Campalita > Calosoma (Campalita) auropunctatum auropunctatum

Calosoma (Campalita) auropunctatum auropunctatum

Location: Europa / Russia / Turkey
Max. size: 26mm+