Coleoptera-Atlas.com
Home > CARABIDAE (Caraboidea) > Carabinae > Carabini > Carabus > Coptolabrus > Coptolabrus ignimetalla antaeus

Coptolabrus ignimetalla antaeus


Location: China; Fujian, Hunan, Guandong, Guangxi
Max. size: 50mm+
Collection: Capt. Philippe Bourdon